Gołębiowski – Gołombiewski – Głombiowski

genealogia – forum dla wszystkich Gołębiowskich- Gołembiewskich – Głombiowskich – dopisz swoją rodzinę

HERBY

Słowo herb pochodzi od niemieckiego Erbe i oznacza dziedzictw, w języku czeskim (erb) oznaczało już herb i tak przyjęło się w Polsce.
Najwcześniej znaki, które stały się herbami, przybierali najwyżej usytuowani w drabinie feudalnej panowie. W XIII w. herby oraz instytucje z nimi związane docierają z zachodu Europy do Polski.Na przełomie XIII i XIVw. stan rycerski przekształca się w stan szlachecki, który zamyka dostęp do siebie innym warstwom społecznym. W tej sytuacji pojawiające się herby i zawołania stają się zewnętrznym wyrazem uprzywilejowanego stanu szlacheckiego.

Wspólny herb, godło będące własnością wszystkich członków rodu podtrzymywał niespotykane w innych krajach poczucie więzi rodowej.
Przechowywano w pamięci tradycję genealogiczną.   Od najmłodszych lat uczono dzieci rodowodów , przepajano je kultem dla rodu, dumą z zaszczytnego pochodzenia i niezwykłej odwagi i męstwa przodków

Nazwisko Gołębiowski występuje przy kilku herbach więcej>>


Szukaj

Kategorie

Najnowsze komentarze